Nyheter

Lbk Logo 647

Årsmøte 2018 – Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte i Longyearbyen Bluesklubb

Torsdag 26. april kl. 19.00 på Kulturhuset, møterom Longyear City.

Etter årsmøtet inviterer bluesklubben til pizza på Kroa kl 20.30 for alle medlemmer som var på årsmøtet.
På grunn av bordbestilling på Kroa må påmelding for pizza sendes til post@svalbardblues.com senest tirsdag 24. april kl 12.00.

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 19. april per email: post@svalbardblues.com

NB! Vi må ha registrert din innbetaling av medlemskontingenten før årsmøtet for at du skal være stemmeberettiget. Medlemskap

Vedtekter, tidligere års møteprotokoller og beretninger, sendes på forespørsel per epost.

Saksliste Årsmøte 2018
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
————————
Denne posten oppdateres ved innkomne saker til styret som skal behandles på årsmøtet.

This post is also available in: English