Nyheter

Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte 2018 – Kandidater til styret LBK

Kan du tenkte deg å gjøre en innsats for bluesklubben?

Det nærmer seg Longyearbyen Bluesklubbs årsmøte (26. april) og valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. De i valgkomitéen ønsker derfor å spørre om det er noen av medlemmene der ute som ønsker å fremme sitt kandidatur til styret. Eller er det noen du kjenner som du mener er egnet for å jobbe i klubbens styre?

Hvis du er interessert i å gjøre en jobb eller vil anbefale en kandidat, ta kontakt med valgkomitéen snarest ved Vigdis Jensen, epost: v-jen@online.no

Styret består av minimum fem medlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Leder velges hvert andre år av Årsmøte, resten av styret konstituerer seg selv.

Styret Longyearbyen Bluesklubb :
Leder, Espen Helgesen – på valg
Håvar Fjerdingøy – på valg
Marianne B. Gyøry – på valg
Gry Sneltvedt – på valg

Rune Moen – Ikke på valg
Ulrika Sjöö Frantzen – Ikke på valg
Vigdis Jensen – Ikke på valg

PS:
Hvis du har lyst til å jobbe for klubben, men ikke ønsker å sitte i styret, trenger klubben stadig hjelp av frivillige. Hvis du vil jobbe som frivillig kan du melde deg til post@svalbardblues.com

This post is also available in: English