Årsmøte 2019 – Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte i Longyearbyen Bluesklubb

Mandag 6. mai kl. 19.00 på Kulturhuset, møterom Longyear City.

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 29. april per email: post@svalbardblues.com

NB! Vi må ha registrert din innbetaling av medlemskontingenten før årsmøtet for at du skal være stemmeberettiget. Medlemskap

Vedtekter, tidligere års møteprotokoller og beretninger, sendes på forespørsel per epost.

Saksliste Årsmøte 2019
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
————————
Denne posten oppdateres ved innkomne saker til styret som skal behandles på årsmøtet.