Dark Season Blues – miljøgodkjent arrangement

Dark Season Blues er et miljøgodkjent arrangement.

Dark Season Blues- miljøgodkjent arrangement

Longyearbyen Bluesklubb har også i år fått miljøgodkjent festivalen Dark Season Blues etter retningslinjer fra Foundation for Environmental Education (FEE). Vi vil derfor oppfordre alle som er involvert i festivalen, samarbeidspartnere, publikum, artister og frivillige, til å bidra i miljøarbeidet.

Les mer om hvordan du kan bidra her.