Årsmøte 2021 – Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte i Longyearbyen Bluesklubb

Mandag 22. mars kl. 19.00. Kulturhuset, møterom Longyear City. 

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 15. mars kl 12.00 per email: post@svalbardblues.com

NB! Vi må ha registrert din innbetaling av medlemskontingenten før årsmøtet for at du skal være stemmeberettiget. Medlemskap

Vedtekter, tidligere års møteprotokoller og beretninger, sendes på forespørsel per epost.

Saksliste Årsmøte 2021
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Innkomne saker 

  • Ingen saker. 

7. Valg
————————