Årsmøte 2022 – Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte i Longyearbyen Bluesklubb

Torsdag 24. februar kl. 19.00.  Lompensenteret 2.etg. [Bruk inngang på baksiden. Kom før kl 19.00. Er du sen og møter låst dør, ring 47610908]

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 17. februar kl 12.00 per epost: post@svalbardblues.com

Saksliste Årsmøte 2022
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
6. Innkomne saker – Ingen saker.
7. Valg

————————

NB! Vi må ha registrert din innbetaling av medlemskontingenten før årsmøtet for at du skal være stemmeberettiget. Medlemskap