Årsmøte 2023 – Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte i Longyearbyen Bluesklubb

Torsdag 23. februar kl. 19.00.  Møterom Longyear City, 2. etg Kulturhuset 

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 16. februar kl 12.00 per epost: post@svalbardblues.com
Forslag på styremedlemmer sendes til valgkomiteen ved Tommy Hopstad innen 16. februar per epost: TommyHopstad@hotmail.com

————————

Saksliste Årsmøte 2023
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
     -Forslag om å videreføre samme kontingent som i år.
6. Innkomne saker 
    -Ingen saker innkommet.
7. Valg
    -Valgkomiteen har innstilt til gjenvalg av sittende medlemmer 

————————

Styret i Longyearbyen Bluesklubb
(Leder velges for to år av årsmøtet. Styremedlemmer velges for to år av årsmøtet, med halve styret på valg årlig. Styret konstituerer seg selv, foruten leder)

Espen Helgesen – leder – valgt til 2024
Håvar Fjerdingøy – valgt til 2024
Gry Sneltvedt – valgt til 2024
Kjell Hauso – valgt til 2024
Rune Moen – valgt til 2023, på valg
Vigdis Jensen – valgt til 2023, på valg
Harriet Wiggen – valgt til 2023, på valg

Valgkomite
Tommy Hopstad – leder, valgt til 2024
Geir Særstein – medlem, valgt til 2024

————————

NB! Vi må ha registrert din innbetaling av medlemskontingenten før årsmøtet for at du skal være stemmeberettiget. Medlemskap