Andr -Duncanson – Dark Season-Blues Svalbard

Andrew Duncanson gjorde seg bekerket sist de gjestet Svalbard, kommer nå tilbake med nytt band til Lobngyearbyen