Akkreditering

All presse må ha særskilt akkreditering for å arbeide på våre arrangement.

Link til søknadskjema finner du nederst på denne siden.

Presse får tilgang til publikumsområdene, men normalt ikke artistområder. Intervjuer skal avtales på forhånd gjennom oss.

Flere artister har foto- og lydrestriksjoner for presse. Disse må respekteres. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt i forkant.

På grunn av begrenset kapasitet er vi nødt til å prioritere hvilke media som skal gis tilgang. Derfor er det viktig å sende en så utfyllende søknad som mulig.

Følgende akkrediteringer kan bli gitt;
– Avis; journalist og fotopass
– Radio; journalist og tekniker
– TV; journalist og tekniker
– Akkreditering til andre festivalarrangører

Søknad om arrangør-akkreditering inneholde en utvekslingsplan med faglige mål. Arrangører som tidligere har fått akkreditering blir normalt ikke gitt ny akkreditering. Her er det også veldig begrenset kapasitet. Søk gjerne støtte til arrangørutveksling gjennom NRF: NRF’s Arrangørutveksling

Er det andre ønsker, må det skrives i søknaden

Det gis egen akkreditering for barne- og skolekonsert.
For barne- og skolekonsertene gjelder særskilte regler for pressen, og her begrenses det hvem som får være tilstede.  Ønskes det å dekke disse arrangementene må det fremgå i søknaden. På forhånd avklares det retningslinjer for media under disse arrangementene i samarbeid med personalet fra barnehage og skole.

Frist for å søke akkreditering for Dark Season Blues 2023 er 28. september
Til søknad om akkreditering