Sponsorer | Dark Season Blues 2024

Støtt opp om Dark Season Blues – bruk våre sponsorer og samarbeidspartnere!

Vi er avhengig av våre sponsorer for å lage festivalen slik vi alle er blitt vant til å oppleve den. Sponsorene er grunnmuren til festivalen og i en usikker tid for Svalbard-samfunnet er det ekstra viktig for oss å gi vår støtte lokalt.

Dark Season Blues- miljøgodkjent arrangement

Vi oppfordrer alle til å stille opp for festivalens sponsorer og samarbeidspartnere slik som de også stiller opp for oss!

Vi jobber med å skaffe sponsorer for DSB 2024. 

Under kan dere se fjorårets sponsorer

Sponsorer og samarbeidspartnere DSB2023