Søknad om akkreditering | Dark Season Blues

Søknadsfristen for å søke om akkreditering til Dark Season Blues 2023 er 28. september.

Søknader som kommer inn etter dette blir kun unntaksvis behandlet.

Det må søkes særskilt for fotopass for fotografer.

Det må oppgis navn på ansvarlig kontaktperson som er informert om søknaden, og/eller legg ved bekreftelse fra arbeidsgiver om at det ønskes at du skal dekke festivalen.

Små publikasjoner, nettsteder og frilance- journalister/fotografer gis normalt ikke akkreditering på grunn av begrenset kapasitet. Ved søknad bes oppgi tidligere publisert materiale, referanse og formål med akkrediteringen i søknadsfeltet.

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 128 MB.