Kongsberg Satelitte Service

Kongsberg Satelitte Service, Svalsat sponser Dark Season Blues 2012