Bli medlem i Longyearbyen Bluesklubb

Medlemskap i Longyearbyen Bluesklubb

Medlemskap i Longyearbyen BluesklubbMedlemskontingenten for 2020 er kr 500,- for voksne.

Medlemskontingent for ungdom/student er på kr 250,- for 2020
Ungdom/studenter fra fastlandet som ønsker å melde seg inn i Longyearbyen Bluesklubb må sende oss kopi av id/studentbevis på email.

Medlemskap gjelder fra 01.01. til 31.12.

Du kan enten få tilsendt giro på email eller du kan betale kontingenten direkte til bluesklubbens konto.

Elektronisk registrering
Betal medlemskontingenten til kontonummer 4750 14 69390
Fyll ut og send skjemaet under når du har betalt

Giro
Fyll ut skjemaet under, kryss av for ønsker giro.

Som en del av medlemskapet vil du få tilsendt magasinet BluesNews som har fem utgivelser i året.
For at du skal få tilsendt magasinet er det viktig at du fyller ut korrekt informasjon.