Bli medlem i Longyearbyen Bluesklubb

Medlemskap i Longyearbyen Bluesklubb

Medlemskap i Longyearbyen BluesklubbMedlemskontingenten for 2021 er kr 500,- for voksne.

Medlemskontingent for ungdom/student er på kr 250,- for 2021
Ungdom/studenter fra fastlandet som ønsker å melde seg inn i Longyearbyen Bluesklubb må sende oss kopi av id/studentbevis på email.

Medlemskap gjelder fra 01.01. til 31.12.

Registrering
Betal medlemskontingenten til kontonummer 4750 14 69390
Fyll ut og send skjemaet under når du har betalt (For nye medlemmer, eller oppdatering av opplysninger)

Som en del av medlemskapet vil du få tilsendt magasinet BluesNews som har fem utgivelser i året.
For at du skal få tilsendt magasinet er det viktig at du fyller ut korrekt informasjon.