Bli medlem i Longyearbyen Bluesklubb

Medlemskap i Longyearbyen Bluesklubb

Medlemskap i Longyearbyen BluesklubbMedlemskontingenten for 2023 er kr 500,- for voksne.

Medlemskontingent for familiemedlem er kr 300,- for 2023

Medlemskontingent for ungdom/student er på kr 250,- for 2023
Ungdom/studenter fra fastlandet som ønsker å melde seg inn i Longyearbyen Bluesklubb må sende oss kopi av id/studentbevis på email.

Medlemskap gjelder fra 01.01. til 31.12.