Blott Rom

Blått Rom; Gjems, Stølefjell, Jacobsen og Skoglund, spiller under DSB 2016 i Longyearbyen