JT Lauritsen

Jan Tore Lauritsen soiller som ofte tildligere påbluesfestialen, også denne gang med buck shot hunters