Micke Bjorklof & Blue Strip

Micke Bjorklof & Blue Strip kommer til Longyearbyen for å spille på blues festival