Grainne Duffy

Grainne Duffy spiller på Dark Season Blues Spitsbergen 2014 i Longyearbyen på Svalbard