Orbo Longshots

Orbo and the longshots kommer til Svalbard og opptrer på Dark Season Blues 2012