Vidar Busk True Believers

Vidar Busk & His Ture Believers kommer til Svalbard for å spille på Dark Season blues Spitsbergen