Thor Lønning & Knut Hem

Thor Lønning & Knut Hem spiller sammen som en duo for første gang, under festivalen Dark Season Blues på Svalbard