Gruve 3

Under Dark Season Blues 2012 blir det holdt konsert i daganlegget til Gruve 3.