Arctic Drilling

Arctic Drilling utfører boring på Svalbard
Arctic Drilling AS
Bredbuktnesveien 5A
9520 Kautokeino

Arctic Drilling. Besøk av isbjørn på anleggsplass
Besøk på anlegg

Arctic Drilling AS ble stiftet 14. november 2001 i Kautokeino. Selskapet eies og drives av Roy Anders Karlsen (75%) og Kjetil Larsen (25%) fra Kautokeino.

Selskapets formål er kjerne og diamantboring på oppdrag fra både norske og utenlandske oppdragsgivere. Hittil har vi kun hatt oppdrag i Norge og på Svalbard, men kan også ta oppdrag i utlandet.

Selskapet har fra etableringen hatt en boremaskin av typen Diamec 251. Senere er det gjort investerteringer i boremaskiner av følgende merke: Diamec 252 og Diamec U6. I tillegg har selskapet investert i en Moroca, som boremaskinene kan monteres på.

Selskapets kjernekompetanse er den fagkunnskap våre ansatte står for. Vi har unge og dyktige medarbeidere. Selskapet er opptatt av kvalitet og fornøyde oppdragsgivere. Selskapet har 8 ansatte. Med begge maskiner i drift kan selskapet sysselsette 16 ansatte.

Selskapes ansatte har lang og bred erfaring fra boreoppdrag over hele landet. Begge eierne er aktivt med i mannskapet og leder hvert sitt team. Ansatte jobber 14-dagers skift á 12 timer dagen. Deretter har de 14 dager friperiode.

Arctic Drilling AS jobber aktivt med å øke kompetansen innen diamantboring i indre Finnmark, og driver kontinuerlig opplæring av nytt mannskap.