DnB NOR

[sfwp id=27 img=itemtype.png]DnB NOR er Nord Norges største bank

[sfwp id=404 img=itemprop.png]DnB NOR Bank ASA[sfwp id=2 img=closespan.png]
Hjemmeside: www.dnbnor.no

DnB NOR er Nord Norges største bank (Nordlandsbanken og Postbanken inkludert), og vi er etablert i hele landsdelen med et betydelig antall betjeningssteder.

Vi har viktige forretningsforbindelser og kunder på Svalbard og er hele tiden opptatt av det som skjer på øygruppen.

Litt om våre mål:

Privatkunder :
Som lokalbank skal vi møte kunden der han/henne ønsker å møte oss, og vi skal tilby attraktive produkter til gode priser gjennom rask og god service.

Bedriftskunder:
Bredt representert i utlandet, og med tyngde, kunnskap og kapasitet til å følge norske bedrifter i deres vekst i og utenfor Norges grenser.

Om oss:
DnB NOR ønsker å medvirke til bærekraftig samfunnsutvikling gjennom ansvarlig forretningsdrift som ivaretar miljø, etikk og sosiale forhold

[sfwp id=1 img=closediv.png]