Funktionærmesses Restaurant

Funktionærmesses Restaurant ligger i Spitbergen Hotel, Funken, rett ovenfor sentrum av Longyearbyen på Svalbard