Spitsbergen Hotel

Spitsbergen Hotel, Funken ligger på Haugen ovenfor sentrum av Longyearbyen.