Kongsberg Satelitte Service

Kongsberg Satelitte Service avdeling Svalbard - SvalSat ligger på Platåfjellet utenfor Longyearbyen