Lufttransport

Lufttransport trafikerer på Svalbard
Lufttransport AS, Svalbard
Postboks 535
Svalbard Lufthavn
9170 Longyearbyen

Hjemmeside: www.lufttransport.no

Telefon: 79 02 47 70
Telefax: 79 02 17 28

Lufttransport på Svalbard. Svalbard Lufthavn Longyearbyen
Lufttransport på Svalbard

Lufttransport på Svalbard
Lufttransport AS har operert på Svalbard siden 1976, med fly og helikopter.
Basen er stasjonert ved Svalbard Lufthavn i Longyearbyen.

Lufttransport AS har 15 ansatte i Longyearbyen.

I 1994 fikk Lufttransport AS sitt første fly av typen DORNIER 228-202K (19 seter).
Dette er et fly som er meget godt egnet til de operasjoner vi utfører på Svalbard. I tillegg egner flyet seg ypperlig til kombinasjonen passasjerer og gods. Flyet har også meget gode kortbane-egenskaper.

Om Lufttransport AS
Lufttransport AS ble stiftet i 1955 som et selvstendig selskap med luftfartsvirksomhet som arbeidsområde. Selskapet fremstår som et av Nordens ledende luftfartsselskaper innen døgnkontinuerlige beredskapstjenester med fly og helikopter.

Luftransport AS opererer i dag innenfor følgende hovedområdene:

Luftambulanse, fly og helikopter
Kystvaktovervåkning/Charter, fly
Transport av loser til skip med helikopter
Ruteflyging med helikopter

Selskapet har gjennom lang tid opparbeidet et meget bredt erfaringsnivå blant teknisk, operativt og administrativt personell og er godt ansett og etablert i markedet.
Lufttransport AS er lokalisert med hovedbase i Tromsø og har for øvrig baser over hele landet. Selskapet har i dag 244 ansatte og en budsjettert omsetning for inneværende år på omtrent 460 millioner kroner.

For Statens Luftambulanse som er vår største oppdragsgiver fløy Lufttransport AS i 2007:

Fly: ca. 9300 timer og fraktet ca. 8800 pasienter.
Helikopter: ca. 2400 timer og fraktet ca.1800 pasienter.