SpareBank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norges filial i Longyearbyen på Svalbard

SpareBank 1 Nord-NorgeVisakort fra sparebank1 med bilde av Longyearbyen

Postboks 518
9171 Longyearbyen
Tel. 02244 – Bedrift 02245
Faks 79 02 29 11
Hjemmeside: www.snn.no
E-post kundesenter: 02244@snn.no  Bedrift: 02245@snn.no

Du finner oss i Bank- og Postbygget i Longyearbyen sentrum.
Åpningstider: Mandag – Fredag 10:00 – 15:30.

Bank- og finanstjenester, rådgivning, forsikring og minibank 24t.

 

 

Om SpareBank 1 Nord-NorgeSparebank 1 Nord Norge. Ikke tillatt med våpen i banken
Vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen. En bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger. En pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i vår region.

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus som ved utgangen av juni 2011 hadde en forvaltningskapital på 71 033 millioner kroner. Antall ansatte var 786 ved utgangen av juni 2011.

Alle banktjenester
Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring.

God tilgjengelighet
Vi er lett tilgjengelig med 74 bankkontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. I Russland har vi også bankvirksomhet i St. Petersburg og i Murmansk, gjennom North-West 1 Alliance Bank. I tillegg finner du oss selvsagt på nett.

Ca. 238 000 personkunder og ca. 32 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse.

Vår historie
Røttene til SpareBank 1 Nord-Norge går helt tilbake til 1836, da Tromsø Sparebank ble etablert som Nord-Norges første sparebank. Den var den syttende i landet.
Den første sparebanken i Norge, Christiania Sparebank, kom i 1823. Senere kom det nye banker i de fleste større byer, blant annet Bergen, Drammen, Skien og Trondheim.

I vår landsdel kom altså Tromsø Sparebank først, i 1836. Noen år senere fikk fylket sine første bygdesparebanker. Allerede i 1843 ble Ibestad Sparebank opprettet. Vadsø Sparebank kom i 1853, Bodø Sparebank i 1857, og Alstadhaug og Vaagen Sparebank i 1859. I løpet av 1860-årene ble det opprettet enda flere bygdesparebanker, blant annet på Trondenæs, i Målselv og på Skjervøy.
I Longyearbyen åpnet banken 18.09.1959.

En sammenslutning av 40 nordnorske banker
Illustrasjon til SpareBank 1 Nord-Norges historiePå begynnelsen av 1900-tallet var det kommet sparebanker i de fleste kommunene, og i byene var det ofte flere enn én. I 1930 var det hele 627 sparebanker. Etter dette gikk antallet ned, enten på grunn av fusjoner eller opphør. I 1967 var antallet redusert til 527. SpareBank 1 Nord-Norge er totalt en sammenslutning av et 40-talls sparebanker lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark.

Hjelp til selvhjelp
Den grunnleggende idé for sparebankvesnet i alle land var at de skulle være til hjelp til selvhjelp. Det kommer tydelig fram i de første planene for sparebankene. De begynte ofte slik:

«Denne innretnings formål er å motta penger av personer av begge kjønn, i særdeleshet av arbeids-og tjenestefolk, og gjøre de mottagne summer fruktbringende for eieren ved beregning av renter og ved å legge rentene til kapitalen.»

Fusjonsbølgen
Fusjonsbølgen startet for alvor i 1960 årene. For sparebankene i Nord-Norge var det de største som ledet an. Tromsø Sparebank fusjonerte i perioden 1963-1984 med ti sparebanker i Troms og Finnmark. Tromsøsundets Sparebank slo seg først sammen med fire sparebanker i Tromsø og etablerte i 1980 Sparebanken Nord sammen med ni andre sparebanker i Troms og Finnmark. I Nordland hadde Alstadhaug Sparebank, Bodø Sparebank og Vaagan Sparebank vært gjennom fusjoner i samme periode. I 1985 ble Sparebanken Nordland etablert ved en sammenslutning mellom de tre nevnte bankene og elleve andre sparebanker i fylket.

SpareBank 1 Nord-Norge
Illustrasjon til SpareBank 1 Nord-Norges historieBankene i Nord-Norge møtte bankkrisen på slutten av 1980-tallet, og de første årene på 1990-tallet. Dette førte i 1989 til etableringen av Sparebanken Nord-Norge. Banken er en sammenslutning av Tromsø Sparebank og Sparebanken Nord. I 1991 ble Nordkapp Sparebank innfusjonert, og i 1992 Sparebanken Nordland.

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag 81 bankkontorer, og er representert i de fleste kommunene i Nord-Norge, og i tillegg på Svalbard og i Murmansk.

SpareBank 1-alliansen
I 1995 ble SpareBank 1-alliansen opprettet. Det er totalt 20 ulike banker som samarbeider gjennom alliansen, med fire regionbanker og 16 SamSpar-banker. I 1997 inngikk alliansen samarbeid med FöreningsSparbanken i Sverige for å sikre en internasjonal partner, og i år 2000 fusjonerte SpareBank 1 Gruppen med VÅR bank og forsikring.