Spitsbergen VVS

Spitsbergen VVS AS

Postboks 90
9171 Longyearbyen

Telefon: 79 02 35 09
Fax : 79 02 19 48
Internett: www.spitsbergenvvs.no
Email : firmapost@spitsbergenvvs.no

Vakttelefon: 90 04 25 09

Spitsbergen VVS A/S er et rørleggerfirma med tilholdssted på Svalbard
Vår målsetting er å være så allsidig og fleksibel som mulg.
Å finne den rette rørlegger til jobben kan ofte være en utfordring. For mindre jobber kan enhver kvalifisert rørlegger klare, men hvis du har en mere komplisert jobb som må utføres, vil du trenge gode kvalifiserte rørlegger med ulik spesialkompetanse, samtidig som år med trening og erfaring er nødvendig for å bli en «god rørlegger».
Vi vet at din tid er verdifull. Derfor er vi der når du trenger oss, klar til å løse dine problem(er) du har med ditt rørsystem.

Svalbard’s ledende rørleggerfirma
Vi er et veletablert firma som har vært i denne bransjen siden 1994. Målet har hele tiden vært å være så allsidig og fleksibel som mulig, noe som har gjort oss til ledende på markedet. Vi har opplevd en stor vekst i de siste 10 årene, og idag jobber 25 ansatte i Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund, og bruker både kystvaktskip, småfly og helikopter på jobb. I tillegg har vi sporadiske oppdrag på Hopen og Bjørnøya.
Vi har gjennom en langtidskontrakt ansvaret for drift og vedlikehold av alle offentlige røranlegg i Longyearbyen, så som demningen på drikkevannskilden, vannrenseanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, avløp pumpestasjoner og utslippsledninger. Longyearbyen er i sin helhet oppvarmet med spillvann fra den kullfyrte kraftstasjonen, og all drift og vedlikehold av fjernvarmenettet, med undersentraler frem til abonnement er vårt ansvar. Vi jobber i tillegg med tradisjonellt rørleggerarbeide som fjernvarmeanlegg, VA -anlegg, industri og eneboliger/rekkehus.

Vi er en del av NVS konsernet.
NVS er i dag en av landets ledende rørentreprenører og virksomheten omfatter tjenester innenfor varme og sanitær, industri, sprinkler, service og vedlikehold. NVS i Norge har 15 avdelingskontorer i tillegg til Svalbard kontoret. NVS sysselsetter ca 480 personer