Svalbardposten

Svalbardposten

Svalbardposten

Svalbardposten historie, headingerPostboks 503
9171 Longyearbyen

Internet: www.svalbardposten.no
E-post: post@svalbardposten.no

Svalbardposten utkommer hver fredag med totalt 50 nummer i året. Avisen er vanligvis på 32 sider, og utkommer i et opplag på rundt 3.000.
Redaksjonen holder til i Longyearbyen.
Alt har en begynnelse. Første nummer av Svalbardposten i november 1948 besto av noen få sider mangfoldiggjort på en gammel og utslitt stensilmaskin.
Fra starten av var Svalbardposten ingen avis i tradisjonell forstand, men et velferdstiltak. Svalbardposten i 1948 var på alle måter primitiv som trykksak, men like fullt begynnelsen på noe som siden er blitt en del av Svalbards puls: Aldri en fredag uten Svalbardposten.
Utviklingen fra tannløs informasjonsblekke til en avis drevet etter kritiske, journalistiske prinsipper skjedde svært langsomt.
Svalbardposten er den eneste lokalavisen i Norge som tre ganger er tildelt utmerkelsen «Årets lokalavis», sist for 2010. Prisen utdeles av Landslaget for lokalaviser.

 

Svalbardpostens historie
1948/49

– redaktør: Kjartan Olsen

– første avis i november 1948

– radioprogram, opplysningsstoff, smånyheter fra fastlandet om fisket, utenrikspolitikk osv

– vitser, slengbemerkninger fra gruvemiljøet. Ironiske poenger fra messa osv.

– intervjuer — lite journalistisk behandling. «Fantasi»-intevjuer, eks med en formfullendt kvinne

– avisen var veggavis, normalt fire sider som ble slått opp på brakkene

– Til tider artig, men ganske lite informasjon og seriøsitet. Svært lite lokalstoff

1949/50

– redaktør: Thoralv Lund:

– første årgang med lønnet velferdssekretær og redaktør

– informasjon og folkeopplysning

– Norges kongerekke og statsministre siden 1905

– Veldig mye veldig saklig stoff og til dels moraliserende om samfunnsdeltakelse, krigen osv.

– ifølge Lund (nr.8 73/74 da SP var 25 år) kom avisen ut i et opplag på 350 aviser. Duplikatoren de hadde var meget velbrukt, og under krigen ble den brukt til å trykke den illegale avisen «Fri fagbevegelse» i Oslo.

1950/51

– redaktør: Alf Sørensen

– pin-up damer som var tegnet

– intervjuer

– kunngjøringer og aktiviteter og utenrikspolitiske nyheter

1951/52

– redaktør: Arne Aulie

– Avisen kom ikke ut på grunn av papirmangel. I sin rapport etter sesongen skriver Auli: «Ankomstdagen undersøkte jeg velferdskontorets beholdning for vintersesongen. Av materiell til studiearbeid m.v. fantes praktisk talt intet, og da en samtidig lærte at velferden skulle utgi en ukentlig avis, syntes planene for vinteren umuliggjort. En bestilte straks nødvendig materiell, men siste båt la samtidig ut fra Norge. Det endelige resultat var at flyet i høst hadde med en del papir for Svalbardposten. Ved slippet ble dette ødelagt, og en måtte imøtese en sesong praktisk talt uten hjelpemidler og materiell.. Utkastet til første nummer av Svalbardposten var utarbeidet, men selv med velvillig hjelp fra soknepresten og kontoret viste flere forsøk at det oppsamlete papir var ubrukelig». Det legges til at Aulies forgjenger, Alf Sørensen, i sin rapport hadde gjort oppmerksom på at papiret var oppbrukt. (kilde:SP nr. 40 1980/81)

1952/53:Svalbardposten fra 53

– Redaktør: Arne Aulie

– Artikler om yrkeshygiene, skjørbuk, skattebestemmelser, klassisk musikk

– 19. mars 1953: Gruveulykke i Ny-Ålesund der 19 dødeTil nå:

Svært lite annonser

Avisen ut kun i vintersesongen

1953/54:

– Redaktør: Karl Nusser

-engelsk språkundervisning, FN, vitser, resultat fra skirenn og bridge

– postflyet på Bjørnøya (nr. 21)

– 73 av 74 lønnsmottakere i Ny-Ålesund ga en dagslønn (nr. 26) til de etterlatte

1954/55:

– redaktør: Øyvind Haddeland

– nyheter fra inn og utland

– råd for husmødre nr 8

– vitser, dikt, sanger, dagliglivet i Sovjet, Churchills 80-årsdag, frostskader

1955/56:

– Redaktør: Hans Engebretsen

– skalden Erik Skald (redaktøren) gjør sitt inntog. Sagaen ble et svært populært innslag i avisen

– Mer lokale nyheter

– flere leserbrev og diskusjoner i spaltene

– Svalbardposten blir litt mer avis enn tidligere

1956/57

– redaktør: C. E. Sollie

– Veldig refererende

– stadige diskusjoner mellom SNSK-direktør Atle Bjørkum og redaktøren; klasseskille i Lyb. et tema

– Bjørkum og sokneprest Erling Nødtvedt var hyppige skribenter hele sesongen

– Bjørkum ved et tilfelle vanskelig for å finne noe å skrive om: sier «Det skulle jo helst være noget som interesserer flest mulig — og brennevin har jeg jo skrevet om».

Generelt om avisene frem til nå:

– ledere i nesten alle årgangene

– første lederen hvert år: Nå har siste båten gått og vi er alene osv. eller: Sporene på bayen etter siste båt er forlengst forsvunnet . Ellers hyppige ledere om at redaktøren tenger hjelp til å fylle avisen (leserbrev, artikler etc.) – ganske filosofiske; om livet, gleden, kjærligheten, penger og griskhet- ganske moraliserende, også om ryktespredning, negative holdninger blant befolkningen

1957/58:

– Redaktør: Einar Nesje

– Første bilde? To bilder stiftet inn i den innbundne årgangen. Var de bilag til avisen?

– kirken bygget

– ordentlige intervjuer med sentrale personer

– tilbakevendende temaer: Gruvebusen ønsket seg en dagligstue

– Første landfly på Svalbard. Landet på en provisorisk flystripe i Adventdalen i februar for å hente en syk person. Kom fra Bodø.(nr. 13)

1958/59:

– redaktør: K. R. Nordbøe

– kontorene flyttes før sesongstart fra brakke 106 til brakke 101

– Damenes spalte innføres. Husmortips om å dyrke egne grønnsaker, brannskader osv

– Barnas spalte innføres med eventyr og annet

– innenriks og utenriks nyheter

– kryssord

– radioprogram

– vaksinering mot forkjølelse

1959/60:

– Redaktør: Odd Sverre Knutsen

– musikkspalte med eks jazzsider med portretter av kjente musikere

1960/61:

– redaktør: Alf E. Heggelund

1961/62:Svalbardposten fra 1961

– redaktør: Hans Engebretsen

– Jevnlige tegninger av livet i byen med vitsetekster til

– svalbardsanger

– sagaen

1962/63:

– redaktør: Hans Engebretsen

– NR. 2: 21 drept i gruveulykken i Ny-Ålesund. Nevnes så vidt i avisen — et minneord og liste over alle de omkomne

– samme nr: redaktøren etterlyser helikopter i forbindelse med gruveulykken.

1963/64:

– redaktør: Engebretsen til april 1964, da overtok Svein Jensen

– Nr. 1: «De siste årene er det kommet opp nye folk i mars. Med passasjer-fly»

– Nr. 2: Den første annonsen med logo!

– Nr. 4: SP har 125-130 abonnenter i byen og 9 i Norge

1964-65:

– redaktør: Svein Jensen

– Annonser med bilde (bank)

– De første bildene på redaksjonell plass i avisen

– annonse for snøscooterne «Varg» og «Bamse», maks hastighet 30-40 kilometer i timen

og 10 HK

– enfarge-annonser

– Gjennomsnittsavisen på 40 sider, maks 50

– stoffområder: kriminalføljetong, tenåringsspalte, bridge, sjakk, kvinnesider med oppskrifter, barnesider og populærvitenskap

1965/66:

– redaktør: Svein Jensen

– fortsetter med annonser med logo og tegning

– nr.2: Trafikkutvalget for Svalbard tar til orde for flyplass på Hotellneset

– julehilsner i SP

– nr. 18: Sysselmann Tollef Landsverk har fått Justisdep. samtykke til å utlove skuddpremie på 1.000 kr. til de som skyter ville hunder

– nr. 26: siste nr. Her står det at det vil komme et lite sommernr. slik det har gjort de to siste årene!

1966/67:

– redaktør: Odd Madsen

– avisen flyttet fra brakke 101 til kjelleren på 104

Nytt utseende

– bruker andre fonter og flere forskjellige

– klarere skrift

– penere og mer ordnet utseende

– kjøpt offset-maskin, ga ut 28 aviser

– Nr. 1: Intervju med statsministeren

– går inn for flyplass

– Svalbard en stor fremtid innenfor turisme

– Per Borten

– de første scooterne hadde kommet, men det var kjøpestopp på bensin fordi selskapet trengte den.

– for første gang i Svalbards historie reiste noen av arbeiderne på ferie midtvinters (nr. 4)

-fly, «fremskrittet lar seg ikke stoppe» — kunne feire jul med sine egne

– introduserer svalbardpiken (pinup-tegning) som ble fast innslag i denne årgangen

– enkelte innvendinger mot at dette var skadelig lektyre

– nyttårsnummeret: intervju med justisministeren

– Totakter’n startet — Bjørn Henningsen ny formann

– nr. 20 på lederplass: Tar til orde for fredning eller kvote på isbjørn. En person skutt fire bjørn ved hjelp av scooter på en søndagstur. Like etterpå skytes det syv bjørner på Agardh.

1967/68:

– redaktør: Herleiv Alvheim

– Varanger-fly og European Space Reasearch Org. inngår kontrakt om flyvinger mellom Ny-Ålesund og Lyb. Nærmest rutefly på Svalbard.

– pen og ordentlig layout

– god trykk

– små vignetter i farge

– «Busen lurer på»-spalten kommer, med tegning av Alvheim

– fremdeles barnesider med eventyr

– to passasjerer drept i utforkjøring med lastebil i nov. ved Hotellneset (nr.5)

– velferdsfly til jul. 60 passasjerer (nr. 6)

– redaktørens mix — Alvheim tegnet og la på små tekster om ukas siste hendelser

– nr. 19. Samferdselsminister Håkon Kyllingmark sier Svalbard vil være tjent med flyplass

– diskusjon for/mot isbjørnjakt, selvskudd, kvoter osv

Gjennomgangstone: Slitsomt å være redaktør

– hyppige ledere mot klaging og ryktespredning i byen

1968/69:Svalbardposten 1969

– redaktør: Herleiv Alvheim

– mer og mer lokalavis. Satser bevisst på det lokale stoffet i langt større grad enn tidligere

– isbjørnjakt

– planer om fjernsynsendinger

– nr. 9, s. 5: Ryke Yse-øyane

– to spalter, ingen bilder, fremdeles skrevne A4 sider

– flere annonser

– mye tegninger

– scooterdebatt

– 30 aviser ble gitt ut

1969/70:

– redaktør: Herleiv Alvheim

– Nr. 1: Priser for annonser står oppført. Første gang?

– Nr. 1: september, første fjernsynssendingene

– videokassetter tatt opp på fastlandet, tre uker etter programmene var vist nede, daglige fjernsynssendinger-

bilder i avisa på redaksjonell plass! (første bilde i nr. 1)

– Herta Gröndal tok bilder

1970/71:

– redaktør: Herleiv Alvheim

– Det samme, lite nytt

Alvheim forteller:

– fikk offset-maskin (Gestetner)

– kunne sette opp tekstene

– kunne kjøre farger

– statisk elektrisitet gjorde at sidene klistret seg sammen- krevde mye rensing. Måtte rense for hver side som ble trykket. Når han i blant kjørte fire-farge tok det en evighet

1971/72:

– redaktør: Erik Gabrielsen

– antall utgivelser øker fra 30 til 40

– ordningen med kombinert redaktør/velferdssekretær opphører? (ja, ifølge Skogmo. Gabrielsen er den første heltidsansatte redaktør, men fremdeles fungerte han som sekretær for Velferdsrådet)

– Svalbardrådet grunnlegges om høsten

– nr.5 (det står feilaktig nr. 4 på forsiden): Svalbardrådet trer i kraft og Velferdsrådet oppløses. Svalbardrådet overtar som utgiver av avisa f.o.m. nr. 6

– mer journalistisk preg og behandling

– mer «avisutseende»

– mange annonser

– bilder

– mange saker på sidene

– 40 nummer

1972/73:

– redaktør: Gabrielsen til oktober, deretter Gudbrand Grøt

– Mye håndskrevne titler med dårlig håndskrift

– Mer rotete layout og dårligere bildekvalitet

– skipet ut 434.000 tonn kull

– Intervju med Viva Mørk Kvello i nr.17

1973/74:Svalbardposten 70-tallet

– redaktør: Herleiv Alvheim

– SP 25 år — nr. 8 er «jubileumsnummer»

– flyplassen under bygging

1974/75:

– redaktør: Herleiv Alvheim

– flyplassen tas i bruk (nr.1)

1975/76:

– redaktør: Herleiv Alvheim i de første nummerene, deretter Bjørn Hansen

– nr.1: feiring av 50-årsjubileet for overtakelsen av Svalbard under norsk suverenitet

– Det skulle også være offisiell åpning av flyplassen, men kongen fikk ikke landet – SP ligger under Velferdsutvalget i Svalbardrådet

– Når BH overtar som redaktør, skifter avisen merkbart uttrykk

– tidligere fra Helgeland Arbeiderblad, Fremtiden og Nytt fra Norge

– Nr. 8: SR vedtar at SP må redusere, og de ansatt får ikke jobbe overtid- det er økonomiske problemer i avisen, regnskapet er i uorden, underskudd osv. Usikkert hva dette skyldes.

– nr. 10: Hilmar Nøis er død

– nr. 32: Det opplyses at det er ansatt ny redaktør. Hansen sier at han mener ansettelsen er i strid med Arbeidervernloven. LO har vurdert saken og kommet til at velferdsrådet har handlet slik at det bør overveies å reise søksmål. (Hansen mottok seinere 23.000 kroner fra Svalbardrådet, men det er usikkert om dette var en slags erstatning for oppsigelsen)

1976/77:

– redaktør: Bjørn Hansen, og deretter Otto Risanger fra nr. 9

– ingen store saker men SPs «rødeste» årgang?

– mye om gruvebusen og «vanlige arbeidsfolk» — lite om ledelsen

– to 1. mai-arrangementer i 1977

– et AKP og et AP/Lyb. Arbeiderforening

– henholdsvis Jon Michelet og Thoralv Lund som talere

– vakte oppstandelse da Risanger ga begge talerne en side hver i avisa

– fikk spørsmål om han var AKP’er og skrev leder om det

– ingen store endringer reint teknisk

1977/78:

– redaktør: Otto Risanger frem til nyttår, deretter konstitueres Lilleba Knudsen

– Risanger hadde temanummer om «Fløtsens» rolle i Lyb. og forholdet til Svalbardposten. Risanger forteller:

– han var redaktør med Lilleba Knudsen som sekretær

– For å få bilder i avisen måtte de legge raster oppå bildene og belyse lenge. Store Norske startet bedriftsavis og kjøpte repromaster som de fikk låne

– Skrev på skrivemaskin

– Holdt på å få totalt trykkehavari ved den første avisen. Møtte tilfeldigvis Ragnar Asbjørn Larsen (som opprinnelig var trykker) før trykkingen startet, og ba ham være med inn for å se om alt så greit ut før trykking. Det var slett ikke greit, og Larsen forhindret et havari.

1978/79:

– redaktør: Kristian Hus

– i det første nummeret har SP skiftet til å bli fredagsavis! Har tidligere kommet ut på lørdager

– små aviser, nr. 1 hadde bare 10 sider

– i mai gis det ut to utgaver i tabloidformat! Bakgrunnen for dette var tekniske problemer og sykdom i redaksjonen. Tykking i Tromsø hadde vært drøftet ved flere tidligere anledninger, og avisstyret gikk med på et prøveprosjekt. Dette varte altså bare i to nummer, før man gikk tilbake til den gamle ordningen.

– Tabloidformatet vakte stor irritasjon og misnøye: Det var uhåndterlig å sette inn i ringperm for de som samlet på avisen!. Dette ble også diskutert i SR. Der gikk en representant så langt som til å be om at de to tablotidformatene ble trykket opp i A4 format i ettertid, slik at alle kunne få den. (dette var beregnet å koste 10.000 kroner)

– ikke noe særlig godt forhold mellom Hus og SR. Han er oppgitt over manglende vilje til å se fremover og diskutere avisens problemer. I sin siste avis sier han at dersom ikke SR legger forholdene bedre til rette så vil gjennomtrekken i redaksjonen bare fortsette.

1979/80:

– redaktør: Kjetil Anthonsen

– Helikopterulykke, Kjell prest mister øyet. (nr. 1)

– Boligbrann i Lia, 15 ble husløse, deriblant Hallvard Holm (nr. 6)

– Kjetil introduserer «verd en blomst», forløperen til «ukens rose»?

– rabiesutbrudd på Svalbard, nr. 28

1980/81:

– redaktør: Pål Skogmo

– bedre bildekvalitet, reparerte reproutstyret

– ny arksamler gjorde det mulig å øke sidetallet utover 16 sider

– ikke ledere

– to mann tatt for å ha innført hasj til Svea fra fastlandet. Første narkosak på Svalbard

– i nr. 40 etterlyser Skogmo den første årgangen med aviser

1981/82:Svalbardposten 80-tallet

– redaktør: Pål Skogmo

– Kraftstasjonen bygges

– Museet offisielt åpnet (nr. 21)

– Spanjolene forsøker å nå Nordpolen med motorsykkel (nr. 26,27 og 28)

1982/83:

– redaktør: Pål Skogmo

– første russeren hoppet av fra Barentsburg etter å ha vært der en måned. Skulle sendes ned fordi han ifølge ledelsen ikke dugde i jobben. Hoppet av på flyplassen og tok kontakt med sysselmannen. (nr. 14)

– Isbjørn skutt på Skjæringa (nr. 15)

– Det skjedde fredag klokka 12.00 og de klarte å få tekst og bilder i dagens avis!

– Helikopterhavari på Kapp Wijk der Svalbardpostens journalist var med. Ble mye bråk og mye skriverier. Redaktøren og journalisten ble kalt inn til sysselmannen og måtte til slutt skrive under på en erklæring i avisen for å berge husfreden. (nr. 18, 19 og 20)- Nr. 33: Justis og SR diskuterer om SP bør gå over fra å være et underutvalg til en stiftelse. Justis ønsker dette da den daværende konstruksjonen var helt unik i Norge og medførte at Justisministeren i ytterste konsekvens var ansvarlig for det som ble skrevet i Svalbardposten.

Skogmo forteller:

– hadde ikke eget reprokamera, lånte Store Norske sitt

– kjøpte eget reprokamera etter hvert

– Holdt til i Nybyen i brakke 104. Flyttet til Post/Bank påsken 1983

1983/84:

– redaktør: Vibjørn Madsen

– SP fikk datamaskiner til registrering av abonnenter og utkjøring av etiketter

– «Det skjer på Svalbard» på siste siden

– mange saker på hver side

– Den første CM satt i drift i Gruve 7

1984/85:

– redaktør: Svein Haaland

– nr.1: snakk om å få direkte TV i desember

– innkjøp av ny Gestetner-maskin

– Sverdrupbyen brennes (nr. 40)

– 40 nummer av avisen

– «Det skjer på Svalbard» på s. 3

1985/86:

– redaktør: Svein Haaland

– nr. 1: Lompen og Busen tas i bruk

– isbjørnbildet fra Vindodden

– Dagrun Bakketun: første kvinnelige gruvebus (nr.13)

– nr. 21: Planer om helårsdrift av SP. Planlegger første sommerdrift sommeren 1986

– nr. 28: Anne Berg ble ansatt som redaksjonell medarbeider, dvs at den redaksjonelle staben økes til to personer

– sommeren 1986: Sommeravis for første gang

– helårsdrift og to medarbeidere skulle være et prøveprosjekt ut året.

2. halvår 1986:

– redaktør: Svein Haaland

– nr. 18: flyulykke der 6 personer omkom ved Svalbard Lufthavn

– nr. 18: SR vedtar at SP bli permanent helårsavis

1987:

– redaktør: Mette Bleken

– nr. 10: rabies påvist

– nr. 36: nederlendere skalpert av isbjørn på Edgeøya. Lå i felt uten våpen

– nr. 38: Åremål i SP oppheves (når innføres det igjen?)

– nr. 39: debatt for/mot fødsler ved sykehuset (gikk i ukesvis)

– nr. 48: Over og ut for helårsavis? Sak i avisen der det berettes om SP sviktende økonomi.

1988:

– redaktør: Mette Bleken

– ny fødselsdebatt i avisen

– nr. 8: Bjørg Tvede ansatt som ny redaksjonell medarbeider etter Anne Kolbjørnsen

– nr. 32: Tvede slutter igjen og Merete Larsen begynner

– Anita Johansen begynner i gruva

– avisen er inne i et økonomisk uføre. Flere ledere om dette på høsten samt pressemeldinger fra avisstyret. (eks. nr. 38, 41 og 42)- det innføres strakstiltak i avisen for å rette opp økonomien. Bl.a. slutt på overtidsarbeid, ikke trykking av radio og tv-program i avisen, samt pålegg om å rette mer innsats mot å skaffe annonser. Fører til veldig få sider med redaksjonelt stoff i en del aviser (helt nede i 5-6 sider).- SR søker Justis om en ekstrabevilgning til drift og investering i nytt utstyr- Avisstyret og SR diskuterer hvorvidt SP bør gå tilbake til å gi ut 40 eller 45 nummer av avisen samt om man bør gå tilbake til bare en redaksjonell medarbeider. Det blir bestemt å avvente situasjonen til det kommer svar fra Justis vedr. ekstraordinær støtte til drift og nytt utstyr.- På lederplass stilles det spørsmål til leserne: Trenger folk avisen og hva vil de med den? osv.

– Nr. 37: Det har vært underskriftskampanje for SP. 300 underskrifter er samlet inn under mottoet: «La Svalbardposten leve hele året!»

– nr. 47: Justis går inn for å gi økonomisk støtte til ny presse og nytt datautstyr

– I løpet av perioden med strakstiltak har avisen klart å redusere underskuddet fra 230.000 til ca. 50.000 kroner

– Abonnementsprisen settes opp fra 275 til 400 kroner

1989:

– redaktør: Mette Bleken først, Kjetil Anthonsen overtar i nr. 5

– Justis går inn med en ekstrabevilgning på 668.000 kroner til dekking av underskuddet i 1988 (58.000 kroner) og til innkjøp av nytt utstyr. Kjøper Heidelberg-presse.

– nr.4: To personer omkom da de kjørte med scooter ut i råka ved Kapp Murdoch

– nr. 5: Det bli ikke aktuelt å gå tilbake til færre aviser

– s.5 har formes til en utfyllende «det skjer»-side

– Braathens har 30 års jubileum på Svalbard (2. april 1959 landet det aller første Braathens-flyet, ifølge annonse

– regnskapet for 1988: SP hadde budsjettert med overskudd på 64.000, men det ble et underskudd på 58.000 (nr 17)

– nr. 22: det nye tekniske utstyret er på plass

– nr. 23: Ras i Vannledningsdalen. Ingen drept eller skadet

– nr. 24: Cruiseskipet Maxim Gorkiy havarerte og gikk på is. Flere hundre msk. måtte i livbåtene eller ble plukket opp av KV «Senja».

– nr. 27: SP får 100.000 i pressestøtte

– nr. 32: 5 russere drept i gruveulykke i Barentsburg

– nr. 44: Dagens logo innføres

– nr. 50: Setter ned abonnementsprisene på avisen. Øk. situasjonen er mye bedre

1990:Svalbardposten 90-tallet

– redaktør: Kjetil Anthonsen

– nr. 20: farger på førstesiden

– nr. 23: Næringsbygget åpner

1991:

– redaktør: Kjetil Anthonsen frem til nr 23, Tor Ole Ree overtar. Ellen Marie Hagevik ansatt som redaksjonell medarbeider

– nr. 37: Sykehuset åpner

– nr. 50: SP har 1.700 abonnenter, det meste noen gang

– avisen får hederlig omtale for 1991 på Landslaget for lokalaviser sitt landsmøte

1992:

– redaktør: Tor Ole Ree

– «ukens rose» dukker opp

– gir ut flere russiske utgaver av avisen

– flere artikler fra BB. bl.a. om en gruvearbeider, og om hun som passer grisene. Svetlana er med som tolk

– Ree blir historisk da han gifter seg med russiske Svetlana som har bodd i Pyramiden. Første gang en fra norsk og russisk bosetting har giftet seg med hverandre

– planlegger å gjøre SP om til en stiftelse

– nr. 46: 33 personer i SNSK blir sagt opp pga innstramminger

– SP skal gjøres om til stiftelse. Styret i Stiftelsen Svalbardposten hadde konstituerende møte på høsten, og stiftelsen trådte i kraft fra 1. januar 1993. Bakgrunnen for omorganiseringen var at da SP ble gitt ut av SR, var det i siste instans Justisdep. som var ansvarlig for avisen. Med den nye organiseringen skal SR velge tre repr til styret, Justis en rep og SPs ansatte en rep

1993:Svalbardposten 90-tallet farger

– redaktør: Tor Ole Ree

– nr. 10: ny sykehustrapp å Skjæringa

– avisa får hederlig omtale for 1992 på Landslaget for lokalaviser sitt landsmøte

– debatt for og mot vei til Svea (eks. nr. 32)

– nr. 49: Isbjørn skutt mellom museet og Huset. Hadde vandret forbi Ahlmankåken, og hun som bodde der så rett i ansiktet på bamsen da hun kikket ut av vinduet

1994:

– redaktør: Tor Ole Ree

– nr. 22: bilde fra raset i Vannledningsdalen i juni 1953 der tre mennesker omkom og flere hus ble rasert

– utgave på russisk (nr.8)

– sommeren 1994: Russiske bosettinger tømmes for barn

– tysk turist omkom i klatreulykke ved Newtontoppen (nr. 31)

1995:

– redaktør: Tor Ole Ree til sommeren, deretter overtar Kjetil Anthonsen

– nr. 44: Sysselmannens administrasjonsbygg brenner

– nr 47: Heidelberg-pressa i SP havarerer, og avisen kommer ut med et reint nødnummer takket være velvilje fra Troms Trykk.

– En reparatør fra fastlandet kommer oppover, men konstaterer at det blir svært dyrt å reparere. Styret har allerede i en tid diskutert å legge om til fastlandstrykking, og det blir bestemt å gjennomføre disse planene. Det blir bestemt å kjøpe inn nytt datautstyr og gjøre avisen klar til å sende avisen elektronisk til trykkeriet. Fram til nyttår må man imidlertid sende ferdig lagde sider (pasteups) med flyet til Tromsø.

1996:

– redaktør: Kjetil Anhonsen

– fra tidlig på året sendes avisen ferdig laget over ISDN-linje til trykkeriet. Fastlandstrykkingen innebærer større utgifter til trykking og porto, men gir samtidig langt bedre bilde-/trykk-kvalitet og reduserte lønnskostnader. Redaksjonen slipper å bekymre seg for trykkingen/utstyret og mørkeromsarbeid utgår. Filmene fremkalles nå på timelab, og negativene scannes direkte. Fargebilder blir etterhvert et vanlig syn i avisen.

– Avisen omorganiseres til et aksjeselskap. Dette skjer fordi det stilles krav om å være aksjeselskap for å få pressestøtte. Det er en aksje i selskapet pålydende 500.000 kroner. Den eies av Stiftelsen Svalbardposten. Samme styre sitter i både stiftelsen og aksjeselskapet.

– Flyulykken på Operafjellet

1997:

– redaktør: Kjetil Anthonsen frem til sommeren, deretter Nils Lorentsen

– avisen blir kåret til «Årets lokalavis 1996» på Landslaget for lokalaviser sitt landsmøte

– Gruveulykken i Barentsburg

– Førstesiden legges ut på Internett

1998:

– redaktør: Nils Lorentsen

1999:

– redaktør: Nils Lorentsen til nr. 33, da Arne O. Holm tar over

2000:

– redaktør: Arne O. Holm

2001:

-redaktør: Arne O. Holm

2002:

– redaktør: Arne O. Holm til nr. 20, da Torbjørn Pedersen tar over

2003:

– redaktør: Torbjørn Pedersen

2004:

– redaktør: Torbjørn Pedersen til nr. 44, da Sigri Sandberg M. overtar som fungerende redaktør

2005:

– redaktør: Sigri Sandberg M. fungerer fram til Birger Amundsen overtar fra nr. 5

– januar: Sysselmannen vedtar å beholde åremålsordningen og utvider åremålet fra fem til seks år

– juli: dødsulykke i Svea Nord. Arbeidslaget slår seg gjennom til en ny stoll og havner i en strøm av

oksygenfattig luft. En person omkommer.

– juli: det bryter ut brann i Svea Nord

– september: Per Sefland begynner som ny sysselmann

2006:

– redaktør: Birger Amundsen

– juni: Store Norske får en bot på 10 millioner kroner etter dødsulykka året før

– Svalbardposten lanserer ny nettside 15. september

– 10. november kommer et historisk nummer av Svalbardposten ut. For første gang er hele avisen i farger.
2007:

– redaktør: Birger Amundsen

– avisa kommer ut med ny design, og hele nummeret er i farger
– hedret av Landsforeningen for lokalaviser (LLA) med «Årets forside 2007» og hederlig omtale i kategorien

«Årets lokalavis»

2008:

– redaktør: Birger Amundsen
– ny utforming av forsiden med ny avistopp (logo)
– Karine Nigar Aarskog fungerende redaktør i tre måneder om høsten
– markering av at avisa er 60 år med jubileumsnummer, t-skjorter og plakat med forsider 1948-2008

– fra 1. desember økte den ene journaliststillingen fra 60 til 100 prosent, dermed er bemanningen økt til fem

fulltidsansatte: redaktør, to journalister, sekretær og annonse/nettansvarlig

2009:
– redaktør: Birger Amundsen
– nye nettsider lansert 1. januar

– 60-årsjubileumsboka Minnebok og klagemur lanseres for byens befolkning på Polarhotellet 10. desember

samtlige abonnenter får boka gratis tilsendt i posten

2010:

– redaktør: Birger Amundsen