Telenor Svalbard

Telenors fjernstasjon på Svalbard. Isfjord Radio
Telenor Svalbard | Isfjord Radio

Telenor Svalbard 100år. 1911-2011
Telenor Svalbard AS

Besøksadresse: Vei 307 nr. 4, 9170 Longyearbyen
Postadresse: Postboks 488, 9171 Longyearbyen

Telefon: 79 02 27 00

 

Telenor åpnet den første telegrafstasjonen på Svalbard i 1911, og nå – 100 år senere – er Svalbard trolig et av verdens mest digitaliserte samfunn.

Søndag den 29. mai ble feiringen startet ved at styreleder Harald Norvik og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor åpnet verdens nordligste 4G/LTE nettverk i Longyearbyen.
Åpningen av 4G/ LTE testnettet føyer seg i rekken av «verdens nordligste» lanseringer – nordligste fiberkabel, nordligste 2G, nordligste 3G, nordligste satellitt og andre banebrytende rekorder.

Telenor Svalbards globale rolle

Med unntak av noen få år under andre verdenskrig har Telenor Svalbard vært i full drift i 100 år. I denne hundreårsperioden har Telenor Svalbard åpnet opp Arktis for en rekke globale brukere – for skipsfarten etter at Titanic sank, for Amundsen og Nobiles dramatiske luftskipseventyr over Nordpolen, for flyselskapenes første ruter fra Europa til Amerika over Arktis, for å nevne noen. I dag er en vesentlig oppgave å overføre data om miljø, vær og klima fra satellitter som krysser det Arktiske isdekket. 14 satellitter rapporterer ut til hele verden via Telenors globale nettverk. Gjennom sine nordlige kystradiostasjoner, som dekker et område fra Skottland til Nordpolen, bidrar Telenor til å ivareta Norges rolle i den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO, International Maritime Organization), med ansvar for sikkerhet til sjøs.

Telekommunikasjon i ingenmannsland

Spitsbergen Radio i Grønfjorden. 1911. Turistskip
Spitsbergen Radio i Grønnfjorden, 1911

Da industrialiseringen og gruveindustrien begynte å ta av i Arktis rundt 1900, ble Svalbard, som var å betrakte som et ingenmannsland, i økende grad attraktivt for ulike nasjoner og stormakter.
Den 3. mai 1911 vedtok derfor Stortinget at en radiostasjon skulle bygges på Svalbard. Stasjonen fikk navnet Spitsbergen radio og ble opprinnelig bygget i Grønnfjorden. Dermed ble Svalbard knyttet til det norske fastlandet. Norske myndigheter anså denne betydelige investeringen som en mulighet til å styrke sin tilstedeværelse og skaffe seg et sterkere fotfeste på Svalbard.

Etableringen av det som senere ble Telenor Svalbard ble sentral for å sikre Norge suverenitet da Svalbard-traktaten ble undertegnet i 1920.

Telenor Svalbard i dag

Svalbard/Spitsbergen er et naturlig sentrum for arktisk forskning som inkluder multinasjonale selskaper og norske og polske forskningsstasjoner. Selv om både geografisk lokalisering og landskapet i seg selv innebærer utfordringer, gjør den moderne infrastrukturen og det siste innen teknologi det meste mulig – selv midt i denne «islagte ødemarken». Longyearbyen har ved flere anledninger fungert som «testlaboratorium» for Telenors teknologiske utvikling og nye tjenester. Til tross for fjerntliggende beliggenhet kan dagens innbyggere i Longyearbyen dra nytte av det siste innen teknologi – som for eksempel interaktivt IPTV, fibertilkobling til alle boenheter, Triple-Play, og mobilt bredbånd.


Noen høydepunkter:

1911: Spitsbergen Radio bygges og settes i drift etter en betydelig statlig bevilgning
1912: Skipsradio blir obligatorisk i Nord-Atlanteren
1920: Svalbard-traktaten signeres
1925: Norge får suverenitet over Svalbard.
1933: Svalbard Radio (tidligere Spitsbergen Radio) flyttes til Isfjorden
1941-1945: Svalbard Radio satt ut av drift under andre verdenskrig
1950: Longyearbyen får sin egen lokale radiostasjon
1969: Norske tv-programmer – to uker forsinket – blir distribuert til innbyggerne i Longyearbyen fra et studio i telebygget.
1974: Prøvedrift med satellittkommunikasjon mellom Svalbard og det norske fastlandet
1978: Satellittsamband i kommersiell drift
1981: Svalbard knyttet til det norske fjernvalgnettet
1984: Direkteoverføring av NRKs TV-sendinger til Longyearbyen
1989: Russiske Barentsburg og Pyramiden knyttes til det norske telenettet
1991: De første ISDN – abonnentene knyttes til den digitale sentralen i Longyearbyen
1996: GSM mobildekning i Longyearbyen
1998: Internettnode settes i drift i Longyearbyen
2003: Arbeidet med å legge en fiberkabel på havbunnen mellom Svalbard og fastlandet starter – en ny æra for telekommunikasjon fra Svalbard til resten av verden
2004: GSM mobildekning (Telenor) til det russiske samfunnet Barentsburg og omegn
2009: Telenor tilbyr Fiber til hjemmet (FTTH) – inkludert 3Play tjenester – til alle boenheter i Longyearbyen. Dette gjør trolig Longyearbyen den det komplette digitale samfunnet i verden.
2011: Verdens nordligste 4G/LTE test nettverke åpnes