Polarkløft, CUSP

Viser polarkløften og magnetfelt, hvordan nordlys oppstår