Påvirkninger av solvind og nordlys

Hvordan påvirker solpartikler, solvinden, nordlyset jorda