svalbard-frohvelv-1

Svalbard Globale Frøhvelv, kunstverk lyser opp i mørketiden