svalbard-frohvelv

Svalbard Globale Frøhvelv. Foto i mørketiden med kunst lyssatt.