Telenor Svalbard-dsb2015

Telenor Svalbard er en viktig støttespiller for bluesfestivalen i longyearbyen