Innreise og opphold for Svalbard

 

Reglene for innreise og opphold er annerledes på Svalbard enn i fastlands-Norge. Selv om Norge er en del av Schengen-samarbeidet, er Svalbard holdt utenfor. Norske myndigheter krever ikke visum for innreise til Svalbard i seg selv, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum dit hvis de reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard.

Dersom man vurderer å komme til Svalbard for å bo, er det flere viktige forhold man bør ta hensyn til.

Det er vanskelig å skaffe seg arbeid og bolig, og de klimatiske forholdene er svært krevende sammenlignet med de fleste andre steder i verden. Levekostnadene er høye, og Sysselmannen på Svalbard kan bortvise personer som ikke har midler til å oppholde seg  på øygruppen.

Utlendingsloven og Svalbardtraktaten

I fastlands-Norge er det Utlendingsloven som regulerer utlendingers adgang til og opphold i landet. Selv om Svalbard er en del av Norge, gjelder ikke Utlendingsloven på øygruppen. Dette skyldes at Svalbard har en særskilt folkerettslig status. En internasjonal traktat, Svalbardtraktaten, setter rammene for norsk myndighetsutøvelse på Svalbard innen enkelte områder. I artikkel 3 i traktaten står det at borgere av alle land som har undertegnet traktaten, skal ha lik rett til adgang og opphold på Svalbard. Som en konsekvens av dette gjelder altså ikke Utlendingsloven, og Svalbard er holdt utenfor Schengen-samarbeidet.

Visum og innreise til Svalbard

Dette medfører at alle i utgangspunktet kan komme til Svalbard. Utlendinger trenger ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse fra norske myndigheter. Utenlandske borgere med visumplikt til Schengen-området, må ha visum til Schengen når de reiser via fastlands-Norge på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum kunne for å kunne returnere til Schengenområdet (fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Vilkår for opphold på Svalbard

Selv om man ikke trenger visum eller egen arbeids- og oppholdstillatelse, må alle oppfylle visse krav for å kunne være på Svalbard. Disse kravene reguleres i et eget regelverk som heter «Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard».  Blant kravene som stilles, er at man må ha midler til å kunne oppholde seg på Svalbard. Disse kravene gjelder både utlendinger og nordmenn, og Sysselmannen på Svalbard kan bortvise personer som ikke oppfyller kravene. De som planlegger å komme til øygruppen, rådes derfor til å skaffe seg arbeid og bolig før de ankommer.

Arbeid

Det er ikke lett å få arbeid i Longyearbyen, og i de aller fleste stillinger forutsettes det at man snakker norsk. Den offentlige arbeidsformidlingen i Norge fører oversikt over ledige stillinger på norsk, men ikke på engelsk. NAV har imidlertid engelske sider med generell informasjon om arbeid i Norge, og man kan ta kontakt med dem for å forhøre seg nærmere. En annen mulighet er å kontakte de ulike arbeidsgiverne i Longyearbyen direkte.

Bolig

Boligmarkedet på Svalbard skiller seg fra boligmarkedet i fastlands-Norge. De fleste boligene eies av de ulike arbeidsgiverne som tilbyr dem til ansatte som en del av ansettelsesforholdet. Det er med andre ord vanskelig å få seg bolig dersom man ikke har jobb. Den norske stat eier så godt som all grunn på Svalbard, og det er i praksis ikke mulig å kjøpe tomt for å bygge sin egen bolig. Det er bygget noen få private boliger på leid grunn som er solgt eller leid ut til privatpersoner i Longyearbyen, men boligprisene er svært høye. Generelt er Norge blant de landene i verden med høyest bolig- og levekostnader.

Reise fra Svalbard til fastlands-Norge/Schengen-området og statsborgerskap

Utlendinger som oppholder seg på Svalbard, kan levere søknader om visum til Norge/Schengen-området, søknader om arbeids-/oppholdstillatelse i Norge og søknader om norsk statsborgerskap på Sysselmannskontoret. Det er imidlertid viktig å være klar over at selv om man kommer til Svalbard og bosetter seg her, gir dette i seg selv ikke rett til å få opphold eller statsborgerskap i fastlands-Norge.

Kilde: Sysselmannen