Svalbard, Fakta og Informasjon

Fjellformasjoner. Nord-Øst Spitsbergen

Svalbard

Arktisk Klimasone

Svalbard ligger i en arktisk klimasone med Longyearbyen kun 12 grader fra Nordpolen, og er en helt spesiell del av Norge.

Isbjørner på Svalbard på sjøis.
Isbjørn

Øygruppen er blant de nordligste landområdene i verden, og fordi den er så avsides, har området vært lite påvirket av mennesker. Det aller meste er fortsatt uberørt natur uten veier og andre inngrep.  Landskapet preges av forvitrede fjelltopper ikledd blågrønne isbretunger som stuper rett ned i ishavet og 2/3 er dekket av is. Dette til tross, er det et rikt dyreliv og en unik fauna som preger øyriket. Her finnes over 160 plantearter, et  100-talls gjeste-fuglearter, samt isbjørn, hvalross, rein, sel, polarrev og den vesle polartorsken.

Øygruppen

Svalbard defineres som landområdet mellom 74 og 81 grader nord og 10 og 35 grader øst.

Øygruppen består av en rekke store og små øyer, og de største er Spitsbergen, Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya og Prins Karls Forland.  Den største av dem er Spitsbergen hvor også all fast bosetning og menneskelig aktivitet er lokalisert.  Newtontoppen nordøst på Spitsbergen er det høyeste fjellet og rager 1.713 meter over havet.

Landet av den kalde kyst

De som først oppdaget Svalbard i år 1194 nedtegnet følgende i sine notater: «klimaet her er så tøft at dyrene er  helt hvite» (islandske skrifter).  Navnet Svalbard betyr «landet av den kalde kyst», og ble først nevnt i islandske tekster i det tolvte århundre.

Verneområder

Nesten 65 prosent av overflaten består av verneområder, inkludert tre naturreservater, seks nasjonalparker, 15 fuglereservater  og ett geotopverneområde.

Største isbre

Norges største isbre Austfonna ligger på Svalbard. Austfonna er verdens tredje største iskappe etter Antarktis og Grønland, brefronten er over 200 kilometer.

Klima

Selv om Svalbard ligger nær Nordpolen, har de et forholdsvis mildt klima sammenlignet med andre steder på samme høyde over havet. I Longyearbyen ligger gjennomsnittstemperaturen på 14 minusgrader om vinteren og seks plussgrader om sommeren.
Den laveste temperaturen noensinne ble i mars 1986 målt til 46,3 minusgrader. Den høyeste temperaturen som er målt var 21,3 plussgrader i juli 1979.
Om vinteren er det ofte lange perioder med temperaturer mellom 20 og 30 minusgrader. Om sommeren er det vanlig med tåke i perioder.
Området kan beskrives som en «arktisk ørken», med en årlig nedbør på bare 200 – 300 millimeter.
Været kan skifte fort  og er ofte svært lokalt.

Næring

Selv om øygruppa har dannet grunnlag for en rekke næringer og aktiviteter siden Willem Barentsz kom til øyriket i 1596 så er størstedelen av områdene fremdeles uberørt villmark. Blant de aktiviteter som er drevet er fangstvirksomhet, gruvedrift, turisme, ekspedisjoner og forskning de mest fremtredende.

Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 gir Norge ”den fulle og uinnskrenkede suverenitet” over Svalbard. Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at ”Svalbard er en del av kongeriket Norge.”

Justisdepartementet v/Polaravdelingen koordinerer forvaltningens behandling av saker vedrørende Svalbard. Koordineringen foregår i hovedsak gjennom Det interdepartementale polarutvalg.

Polaravdelingen har også det overordnede ansvaret for Sysselmannen, regjeringens øverste representant på Svalbard.

Svalbard er Norges nordligste region og en naturlig del i regjeringens nordområdestrategi.

Korte fakta om Svalbard:

• Totalt areal for øygruppen er 61 020 km², eller omtrent to ganger Belgias flateinnhold
• Spitsbergen er største øy med et flateinnhold på 38 000 km² (Fastlands-Norges største øy Hinnøya er på 2205 km²)
• Temperaturen om vinteren på vestkysten av Spitsbergen er vanligvis mellom -8 og -16 grader, men kan droppe med 30 grader i løpet av få timer
• Laveste temperatur målt er -49,2 grader, registrert ved Grønfjorden 28. mars 1917
• Middeltemperaturen i Ny-Ålesund om sommeren er 5 grader
• Høyeste temperatur målt er 21,3 grader, registrert ved flyplassen i Longyearbyen 16. juli 1979
• Permafrosten går 200-500 meter ned i bakken i indre strøk, og omtrent bare den øverste meteren tiner om sommeren
• Havisen kan fryse til å bli tre meter tykk på én vinter
• Vind- og havstrømmer gjør at havisen akkumuleres og kan bli opp til 30 m tykk
• Midnattssol ved 79 graders bredde (v/Ny-Ålesund): 18. april til 24. august
• Mørketid ved 79 graders bredde (v/Ny-Ålesund): 25. oktober til 17. februar
• Høyeste fjelltopper: Newtontoppen 1713 moh og Perriertoppen 1712 moh (målt i 1996)
• Nesten 40 nasjonaliteter er representert i Longyearbyen
• 62% av alle husholdninger i Longyearbyen består av én person
• Gjennomsnittlig botid er to år
• Svalbard lufthavn ble åpnet 2. september 1975
Svalbard Globale Frøhvelv ble offisielt åpnet ved en seremoni 26. februar 2008
• Kart over Svalbard

Svalbard kart, map. Svalbard består av øyene Spitsbergen, Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya og Prins Karls Forland, Hopen, Bjørnøya
Kart over Svalbard