Store Norske

Store Norske driver kullgruver på Svalbard. Svea og Gruve 7.
Store Norske Spitsbergen Grubekompani

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS
Postboks 613
9171 Longyearbyen
Hjemmeside: www.snsk.no

Store Norske er verdens nordligste gruveselskap. Med sine 330 ansatte er Store Norske den største hjørnesteinsbedriften på Svalbard. Selskapet er en viktig bidragsyter til et stabilt og robust familiesamfunn i Longyearbyen.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) ble stiftet i november 1916. Selskapet overtok da kullgruvedriften i Longyearbyen etter det amerikanske selskapet Arctic Coal Company. Siden har Store Norske drevet kullgruver på Svalbard kontinuerlig med unntak av et opphold under 2. verdenskrig.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har fremdeles hovedkontor i Longyearbyen. SNSK er i dag morselskapet i Store Norske-konsernet og er 99,9 % eiet av den norske stat. Konsernet består også av selskapene Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG), Store Norske Gull AS og Store Norske Boliger AS.

Tidligere foregikk mesteparten av kullproduksjonen ved Longyearbyen. I dag foregår hovedvirksomheten til Store Norske i Svea, som ligger 60 kilometer sør for Longyearbyen. Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS produserer cirka 2 millioner tonn kull årlig fra gruva Svea Nord. I området rundt Longyearbyen er det bare drift i Gruve 7, som ligger i Adventdalen, halvannen mil øst for Longyearbyen og produserer cirka 75 000 tonn kull i året.

Gjennom selskapet Store Norske Gull AS driver Store Norske mineralleting på Svalbard og i Finnmark.