Jobb på Svalbard

[one_half]

Jobb, arbeid og ledige stillinger på Svalbard


Nederst på siden er det presentert en liste over siste utlyste stillinger på Svalbard.

Det kan være vanskelig å få jobb på Svalbard og det anbefales å ha ordnet med arbeid før man reiser opp.
[/one_half]
[one_half_last]


[/one_half_last]
Svalbard er en del av kongeriket Norge, men ikke alle lover som gjelder for fastlands-Norge gjelder for Svalbard. For eksempel er ikke Svalbard en del av Schengen-samarbeidet eller EØS-avtalen, og det stilles krav til at man kan forsørge seg selv under et opphold på Svalbard. Den nordiske konvensjonen for trygd gjelder imidlertid på øysamfunnet i nord.
Siden Schengenavtalen krever passkontroll mellom Schengenland og ikke-Schengenland må alle som reiser inn og ut av Svalbard kunne legitimere seg med et pass eller nasjonalt id-dokument.
[desktop_only]





[/desktop_only]
[mobile_only]


[/mobile_only]

Opphold på Svalbard

Svalbard har en særskilt folkerettslig status gjennom Svalbardtraktaten. Utlendingsloven gjelder ikke på Svalbard. Dette innebærer at borgere av alle land som har undertegnet traktaten skal ha lik rett til adgang og opphold på Svalbard. Dette gjør at Svalbard ikke er en del av Schengensamarbeidet, og utlendinger trenger derfor ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse for å oppholde seg på Svalbard. Imidlertid er det nødvendig med et visum til Schengen når man reiser via fastlands-Norge.
I tillegg stilles det krav om at man har midler nok til å kunne oppholde seg på Svalbard, ved mangel på dette har sysselmannen rett til å bortvise personer som ikke oppfyller kravene, både norske og utenlandske statsborgere. Sosialtjenesteloven gjelder ikke på Svalbard, noe som innebærer at bosatte ikke har rett til økonomisk bistand til livsopphold eller bolig, man har heller ikke rett til praktisk bistand hvis man har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.
Med bakgrunn i at den norske utlendingsloven ikke gjelder på Svalbard opparbeider man seg heller ikke rett til norsk statsborgerskap eller arbeids- og oppholdstillatelse på det norske fastlandet selv om man er bosatt på Svalbard i flere år.
For nordiske borgere regnes imidlertid opphold på Svalbard som opphold på fastlands-Norge hvis de skal søke om statsborgerskap etter melding.
For å motta ytelser fra NAV på Svalbard er det krav om medlemskap i den norske folketrygden. Jobber man for en norsk arbeidsgiver på Svalbard blir man medlem i folketrygden, dette medlemskapet opphører en måned etter arbeidsforholdets slutt. Nordisk konvensjon om trygd gjelder for Svalbard og gir rettigheter til trygdeytelser for nordiske statsborgere og andre som har opparbeidet seg trygderettigheter i de nordiske landene.

Skattesystemet på Svalbard

Svalbard er et eget beskatningsområde med en egen skattelovgivning. All skatt som betales til Svalbard blir brukt på øygruppen.
Svalbard har to ordninger for beskatning av personer:
1) Personer som tar arbeid på Svalbard for en periode på under ett år, vil kun bli skattepliktig for den lønn/næringsinntekt de mottar for arbeid utført på Svalbard. En forutsetning for denne skatteplikten, er at du oppholder deg sammenhengende på Svalbard i minst 30 dager for hvert enkelt arbeidsforhold. Skal du for eksempel bo her i 8 måneder, må du oppholde deg på Svalbard 30 dager i hver enkelt periode du utfører arbeid her dersom lønnen skal bli beskattet på Svalbard. Reiser du fra Svalbard før det er gått 30 dager, vil lønnen for den kortere perioden bli skattepliktig i ditt hjemland. Reisedager til og fra Svalbard er ikke inkludert ved beregningen av 30 dagersoppholdet.

2)Personer som tar opphold på Svalbard i minst 12 måneder, vil bli skattepliktig til Svalbard for alle sine inntekts- og formuesforhold fra innreisetidspunktet. Du plikter å levere selvangivelse til skattekontoret hvert år, med oversikt over inntekter, formue og gjeld du har på og utenfor Svalbard i løpet av foregående kalenderår.

Boliger

Boligmarkedet på Svalbard skiller seg fra boligmarkedet i fastlands-Norge. De fleste boligene eies av de ulike arbeidsgiverne som tilbyr dem til ansatte som en del av ansettelsesforholdet. Det er med andre ord vanskelig å få seg bolig dersom man ikke har jobb. Den norske stat eier så godt som all grunn på Svalbard, og det er i praksis ikke mulig å kjøpe tomt for å bygge sin egen bolig. Det er bygget noen få private boliger på leid grunn som er solgt eller leid ut til privatpersoner i Longyearbyen, men boligprisene er svært høye.
De største huseierne er Bydrift Longyearbyen AS, Statsbygg og Store Norske Boliger.
Alle boligene i Longyearbyen har radiatorer, og blir oppvarmet ved hjelp av fjernvarme som kommer fra kraftstasjonen. Kraftstasjonen er Norges eneste kullfyrte kraftverk og sørger også for elektrisiteten.

Flytting og møbler

Dersom du flytter inn i en umøblert leilighet, bør du i utgangspunktet ta med deg det du trenger av møbler og innbo fra fastlandet, selv om du kanskje kan få kjøpt noe også i Longyearbyen. Det  anbefales at du undersøker dette før du kommer hit. Det finnes noe hvitevarer, men lite møbler – bortsett fra bruktsalg i forbindelse med flytting.
Utstyr, kopper og bestikk kan stort sett kjøpes i Longyearbyen. Den butikken som antagelig har størst utvalg av dette, er Svalbardbutikken.
De fleste flyttelassene kommer oppover med båt i de rundt åtte månedene i året som Svalbard har isfri havn. Været over ishavet kan være tøft, og det anbefales derfor at du pakker flyttegodset ditt ekstra godt. Planlegg flyttingen godt, og reserver båtplass i god tid.
Har du tenkt å kjøpe nye møbler før du flytter oppover og få butikken til å sende varene for deg, så husk at Svalbard er fritatt for merverdiavgift. Du kan derfor be om at butikken sender varene til deg uten merverdiavgift. Butikken er imidlertid ikke pålagt å trekke ifra merverdiavgiften. Ønsker de ikke å gjøre det, vil vi bare anbefale at du forsøker neste butikk. Skjema for refusjon av MVA kan fåes hos sysselmannen.

Bil på Svalbard

I Longyearbyen med omegn har er det rundt 45 km med vei. Bor du sentralt i Longyearbyen, har du kanskje ikke bruk for bil i det hele tatt. Har du imidlertid bil som er registrert på fastlandet og som du ønsker å ta med oppover, går dette helt greit. Ønsker du å kjøpe ny bil finnes flere forhandlere på Svalbard, eller du kan importere selv fra fastlandet eller utlandet. På Svalbard betaler du verken toll eller merverdiavgift på biler. For nærmere informasjon om priser på biler, ta kontakt med en bilforhandler. For mer informasjon om toll og avgifter, ta kontakt med Tromsø Tolldistrikt.
[desktop_only]


[/desktop_only]
[mobile_only]





[/mobile_only]

Ledige stillinger på Svalbard

For tiden kan det være problem med å vise ledige stillinger i FireFox og Chrome.
Her er et tekstsammendrag av de samme stillingene:

Error: Feed has an error or is not valid.

[one_half]


[/one_half]
[one_half_last]


[/one_half_last]