LNS Spitsbergen

LNS Spitsbergen i Longyearbyen på Svalbard
LNS Spitsbergen AS
Postboks 534
9171 Longyearbyen

Internet: www.lns.no
Email: firmapostlnss@lns.no
Telefon +47 79 02 49 50

LNS Spitsbergen AS (LNSS) er datterselskap av Leonhard Nilsen & Sønner AS. LNSS har 109 ansatte.

– LNSS har stått for byggingen av det globale frøhvelvet på Svalbard på oppdrag for Statsbygg.LNS Spitsbergen, Gruvedrift i Svea på Svalbard
– LNSS er engasjert på Svalbard med utbygging av satelittantenner for NASA og Esa.
– LNSS utfører fundamenterings- og grøftearbeider, veibygging og oppbygging av satelittantenner i nærheten av den norske forksningsstasjonen Troll, Antarktis
– LNSS har ansvaret for logistikk, infrastruktur og utbygging i tilknytning til Sveagruven
– LNSS er engasjert i flere små og store prosjekter på Svalbard
– LNSS er FDV-partner (forvaltning, drift og vedlikehold) for Bydrift KF i Longyearbyen

Datterselskap av LNSS
– Svalbard Busservice AS
– Svalbard Auto AS
– LNS Boliger AS

Leonhard Nilsen & Sønner AS
Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er Nord-Norges største entreprenør og er samtidig rangert som den 10. største entreprenøren i Norge. Selskapet er spesialist på å løse krevende prosjekter på steder med vanskelig logistikk.

Virksomheten
Kjernevirksomheten er bygging av veier og tunneler. Selskapet eier flere gruver, og er også driftsentreprenør for flere gruveselskaper.

Gjennom datterselskapet LNS Spitsbergen AS (LNSS) har LNS stor aktivitet på Svalbard.

Prosjekter i inn- og utland
LNS har de senere år vært engasjert i en rekke store prosjekter. Blant annet har selskapet deltatt i utbyggingen av Lofotens fastlandsforbindelse, nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand og bygging av ny utskipingshavn for malmpellets i Narvik. LNS har også stått for oppføringen av FNs Globale Frølager på Svalbard.

Selskapet har bred erfaring med arbeid ut over Norges grenser, med prosjekter på Island, Grønland og i Antarktis. LNS har også etablert et eget selskap i Chile, og fra sommeren 2009 er LNS engasjert i et stort tunnelprosjekt i Hong Kong.

LNS-gruppen
Selskapet er en del av LNS-gruppen. LNS-gruppen tilbyr følgende produkter og tjenester

Tunneler, bergrom
Veibygging
Gruveentrepriser
Bergsikring, injeksjon
Masseflytting
Betongproduksjon
Produksjon av moduler og elementer i tre

LNS-gruppen hadde i 2008 en omsetning på 1.8 milliarder norske kroner.

LNS-gruppen består av tilsammen 13 selskaper, som alle eies av Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS. Selskapenes virksomhet spenner fra vei- og tunnelbygging til betongproduksjon og gruvedrift.

LNS-gruppens historie
LNS ble etablert i 1961 av Malvin Nilsen og hans far Leonhard Nilsen. Ut fra denne etableringen har det vokst fram et konsern som i 2008 består av 13 selskaper, og der også 3. generasjon er involvert.

Hovedkontoret ligger i Risøyhamn i Vesterålen. Konsernet har prosjekter i hele Norge, på Spitsbergen, i Antarktis, Hong Kong og i Chile, og prosjekter i Russland, Grønland og Island er nylig avsluttet. Prosjektene til LNS spenner seg med andre ord fra Nordpolen til Sydpolen.

Maskinparken var i oppstarten beskjeden og bestod av en lastebil, en buss og en drosje som var i aktivitet i nærområdet.

LNS har i dag en svært stor og moderne maskinpark og er i front når det gjelder å utvikle og benytte ny teknologi.

Veien til det konsernet vi ser i dag, med rundt 800 ansatte og en omsetning på over 1,6 milliard, har vært spennende og kronglete med mange milepæler.

Kystvaktbasen på Sortland (oppstart i 1979) førte til en økning i maskinparken hos LNS
Stagnesbasen i Harstad (oppstart 1983) var den første storkontrakten LNS fikk i konkurranse med riksentreprenører
Arnesfjellet i Ballangen (1983) var starten for LNS på gruvedrift
Steigentunnelen (1986) var LNS sin første tunnelentreprise noensinne
LNS ekspanderte til Svalbard (1999) som leverandør av logistikktjenester for Svalbards hjørnesteinsbedrift, Store Norske Spitsbergen kullkompani
Almannaskardtunnelen på Island (2004) var første prosjektet som LNS hadde i utlandet
Med LNS Chile (2008) og Hong Kong (2009) ekspanderer konsernet til et annet kontinent. Gjennom dette selskapet skal LNS drive tunneler, fjellhaller og gruvedrift i Sør-Amerika