Svalbard Reiseliv – Turistinformasjon

Svalbard Reiseliv er destinasjonsselskapet på Svalbard
Svalbard Reiseliv

Svalbard Reiseliv AS

9171 Longyearbyen
Telefon: 4779025550
Hjemmeside: www.svalbard.net
E-post: info@svalbard.net

Svalbard Reiseliv er destinasjonsselskapet på Svalbard. Selskapet, slik det fremstår i dag ble stiftet i 2001 og har 3 faste ansatte; reiselivsleder, reiselivskoordinator og reiselivssekretær.
Svalbard Reiseliv AS er samlokalisert med Svalbard Museum og Sysselmannens miljøinformasjon i Svalbardporten i Longyearbyen.

Selskapet har driftsansvar for helårig turistinformasjon, og ansvaret for generell destinasjonsmarkedsføring ved blant annet produksjon og distribusjon av trykket og digitalt informasjonsmateriell. Svalbard Reiseliv tilbyr også reiselivsstatistikker digitalt og initierer og er ansvarlig for ulike typer utviklingsprosjekter. Svalbard Reiseliv AS koordinerer tiltak rettet mot miljø, sikkerhet og kompetanseheving.

Svalbard Reiselivsråd
Aksjeselskapet Svalbard Reiseliv AS er heleid av Svalbard Reiselivsråd som består av bedrifter i Longyearbyen innenfor reiselivs- og reiselivsrelaterte næringer. Svalbard Reiseliv fungerer som sekretariat og utøvende organ for foreningen.
Svalbard Reiselivsråd er en interesseorganisasjon for over 60 av Longyearbyens bedrifter med direkte eller indirekte reiselivstilknytning . Medlemsmassen er mangfoldig og bredt sammensatt og representerer både mindre bedrifter og enkeltmannsforetak med få ansatte til større konsern med mange ansatte. Felles for medlemmene er det lokalbaserte reiselivet knyttet til tilrettelegging av opphold og opplevelser for tilreisende til Longyearbyen. Svalbards unike natur og kulturmiljø er sentrale deler av turistopplevelsene som tilbys gjennom rådets medlemmer.

Visjon: Svalbard skal være det ledende og best bevarte høyarktiske reisemålet i verden. Dette skal oppnås gjennom styrt utvikling som tar utgangspunkt i og hensyn til den sårbare naturen.

Kort historikk
1992, Info-Svalbard etablert som en del av Svalbard Næringsutvikling.
1996, Svalbard Reiselivsråd etablert med Info-Svalbard som sekretariat og utøvende organ.
2000, Svalbard Næringsutvikling nedlagt, Info-Svalbard inngår som en seksjon i Svalbard Samfunnsdrift.
2001, Svalbard Reiselivsråd overtar Info-Svalbards virksomhet gjennom det nyetablerte selskapet Svalbard Reiseliv AS.

Svalbard Reiseliv. Turistinformasjon og destinasjonsselskap på Svalbard. Isbjørn på våpenskjold-.Naturen hersker - natura dominatur

 

 

Logoen til Svalbard Reiseliv AS
Det er utviklet en visuell identitet for reiselivet på Svalbard, som er organisert gjennom paraplyorganisasjonen Svalbard Reiseliv. Turisme er Svalbard’s nest største inntektskilde, og er tuftet på visjonen om miljøvennlig opphold og ferdsel. Reiselivets mål er at Svalbard skal være den best bevarte høyarktiske villmark, og isbjørnen symboliserer bevaringsønsket. I tillegg ønsker reiselivet å bruke isbjørnens nærvær – det er 3000 isbjørner på Svalbard. For å opphøye isbjørnen er den satt inn i et våpenskjold akkompagnert av slagordet Natura Dominatur – som er latin og betyr “Naturen hersker”.